Dyrekcja

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

dr inż. Karol Zielonka      

   Dyrektor       

(+48 22) 835-30-41

dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. ITME 

Z-ca Dyrektora ds Badawczych

(+48 22) 639-58-85

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Żyliński
(2014-06-04 09:17:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Żyliński
(2020-02-13 08:21:59)